HOME  •  PRODUSE  •  FIRME  •  INSCRIERE  • 
LOGIN  User: Pass:  
 

     TEC TELECOM


Homepage tectelecomDespre tectelecomServicii ale tectelecom Anunturi ale tectelecom Poze ale tectelecom Video ale tectelecom Harta tectelecomDescrierea TEC TELECOM


TEC(complete solutions) este o companie rom?neasc?, cu o istorie de 15 ani, aflat? ?n continu? expansiune.

TEC(complete solutions) ?nseamn? o echip? t?n?r?, ambi?ioas? ?i harnic?, bine preg?tit? profesional, format? din oameni care recunosc faptul c? ?nva?? continuu ?i care sunt angaja?i ?n dep??irea a?tept?rilor.

TEC(complete solutions) ?nseamn? transformarea unei viziuni de afaceri ?i a performan?ei ?n management ?n succese concrete.

Certificarea ISO 9001 : 2000, pentru sistemul de management al calit??ii a fost ob?inut? ?n februarie 2004 pentru urm?toarele domenii de activitate: proiectare, v?nzare, instalare ?i ?ntre?inere sisteme de comunica?ii voce-date, informatice, de securitate, de climatizare ?i de joas? tensiune, confec?ionare ?i montaj t?mpl?rie aluminiu, PVC ?i amenaj?ri interioare.
Av?nd ?n dotare mijloace de transport ?i modalit??i de comunicare rapid?,TECcomplete solutions pune pre? pe viteza de reac?ie la solicit?rilor clien?ilor, oferindu-le o gam? larg? de produse ?i servicii specializate:
* Firma este autorizat? de Inspectoratul General de Poli?ie ?i Corpul de Pompieri Militari pentru realizarea de lucr?ri de proiectare, instalare ?i service pentru sisteme de alarmare la incendiu ?i efrac?ie.
* Firma este autorizat? de E.ON Moldova pentru execu?ie, reparare ?i modernizare: prize de p?m?nt, instala?ii de legare la p?m?nt ?i/sau de paratr?snet, ?n re?ele ?i instala?ii electrice interioare.
* Firma este autorizat? pentru efectuarea de lucr?ri de montaj ?i service pentru sisteme de climatizare, ventilare ?i tratare a aerului si a instala?iilor de joas? tensiune.

TEC (complete solutions) este membr? a Asocia?iei Rom?ne pentru Tehnica de Securitate.

TEC (complete solutions) este membr? a Patronatului Produc?torilor de T?mpl?rie din Rom?nia.

TEC (complete solutions) asigur? asisten?? tehnic? pentru oricare din tipurile de echipamente comercializate ?n garan?ie ?i post garan?ie (service, revizii generale, revizii periodice, modific?ri ?n re?ea sau reprogram?ri) cu asigurarea continuit??ii ?n func?ionare (?nlocuire provizorie a echipamentelor pe perioada opera?iilor ce impun scoaterea din func?iune).
CONTACTEAZA RAPID FURNIZORUL

Nume
Tel.:
E-mail:

Mesaj:


Introduceti textul    cod validare    aici   
Program de gestiune


Konstruct     Expo Medical     Expert turist