HOME  •  PRODUSE  •  FIRME  •  INSCRIERE  • 
LOGIN  User: Pass:  
 

     ROMVAC COMPANY


Homepage romvacDespre romvacServicii ale romvac Anunturi ale romvac Poze ale romvac Video ale romvac Harta romvacDescrierea ROMVAC COMPANY


ROMVAC - CENTRU DE CERCETARE ?I PRODUC?IE DE BIOPREPARATE ?I MEDICAMENTE DE UZ VETERINAR

Compania ROMVAC creat? ?n anul 1974 ?n cadrul Centralei de Produc?ie Avicol?, pentru realizarea vaccinurilor necesare acestui sector este, ?n prezent, structurat? ca societate comercial? pe ac?iuni, integral privatizat? ?i av?nd un capital social de peste 4.600.000 de lei. Cu cele peste 300 de produse ?nregistrate ?i cu o cifr? de afaceri anual? de circa 10.000.000 ?, compania ROMVAC este lider pe pia?a intern? a produc?torilor de biologice ?i medicamente de uz veterinar.

?n cadrul companiei activeaz? 384 de salaria?i, dintre care 93 cu studii superioare, 15 cercet?tori ?tiin?ifici atesta?i ?i cadre didactice universitare.

Mai mult, compania ROMVAC a ob?inut ?n anul 2008, certificarea Sistemului de Management Integrat, care presupune certificarea:
1. Managementului Calit??ii ISO 9001
2. Sistemului de Management al Mediului ISO 14001
3. Sistemului de S?n?tate ?i Securitate Ocupa?ional? OHSAS 18001:2004.

Acest sistem de management integrat reprezint? cea mai ?nalt? certificare care garanteaz? at?t pe plan intern, c?t ?i pe plan interna?ional, renumele companiei ROMVAC ?n ceea ce prive?te realizarea ?i furnizarea produselor de cea mai bun? calitate, respect?nd protec?ia mediului ?i asigur?nd pentru tot personalul condi?ii optime ?i sigure de munc?.
Astfel, ROMVAC reu?e?te cu succes, s? satisfac? nevoile ?i cerin?ele tuturor clien?ilor ?i colaboratorilor ?i s? respecte, ?n acela?i timp, prevederile legale ?n domeniu.

Datorit? unui efort financiar de peste 3.000.000 $ efectuat ?n ultimii 2 ani, s-a putut realiza perfec?ionarea tehnologiilor de produc?ie, a procedurilor de preparare ?i control, concomitent cu modernizarea ?i dezvoltarea bazei materiale. ?n anul 2004, compania Romvac a primit din partea Autorit??ii Na?ionale Sanitare Veterinare, confirmarea ?ncadr?rii ?n normele de bun? practic? de produc?ie (G.M.P.), acreditare reconfirmat? ?n ianuarie 2007.

Activitatea companiei este structurat? pe urm?toarele obiective:
- Producerea de medicamente ?i biopreparate de uz veterinar;
- Comercializarea produc?iei proprii ?i a celei realizate de ter?i, printr-o re?ea proprie de distribu?ie;
- Acordarea asisten?ei sanitare veterinare de ?nalt? calificare, inclusiv diagnostic de laborator, la solicitarea unit??ilor cu probleme ?i cu care avem rela?ii de colaborare.
CONTACTEAZA RAPID FURNIZORUL

Nume
Tel.:
E-mail:

Mesaj:


Introduceti textul    cod validare    aici   
Program de gestiune


Konstruct     Expo Medical     Expert turist