HOME  •  PRODUSE  •  FIRME  •  INSCRIERE  • 
LOGIN  User: Pass:  
 

     ROMANO-TUB


Homepage romanotubDespre romanotubServicii ale romanotub Anunturi ale romanotub Poze ale romanotub Video ale romanotub Harta romanotubDescrierea ROMANO-TUB


ROMANO-TUB aduce, pentru prima oar? ?n Rom?nia, cea mai avansat? tehnologie din lume pentru fabricarea ?evilor din poliester armat cu fibr? de sticl?. Juc?tor nou pe pia?a ?evilor din poliester din Rom?nia, ROMANO-TUB a investit 9 milioane de euro pentru construc?ia ?i amenajarea unei fabrici ?n Buftea.

Prin deschiderea fabricii, Romano-Tub, cu un ac?ionariat rom?nesc ?n propor?ie de 100%, se vor creea 60 de noi locuri de munc? și oportunit?ți pentru calificarea lor superioara.

Fabrica va produce ?evi cu diametre cuprinse ?ntre 250 ?i 2.400 de milimetri ?i va avea o capacitate de circa 130.000 m.l. de ?eav? pe an.
Av?nd ?n vedere rapida dezvoltare din domeniului construc?iilor ?i extinderea urban?, noua fabric? poate acoperi necesarul de ?evi pentru lucr?rile de aduc?iuni de ap? potabil? ?i canaliz?ri de ape menajere.


Ca obiective pe termen scurt, ROMANO-TUB ??i propune cucerirea imediat? a unui segment de pia?? care s? permit? desfa?urarea activit??ii ?n condi?ii de profitabilitate, concomitent cu continua perfec?ionare a calific?rii speciali?tilor. ?n perioada imediat urm?toare se va face trecerea la lucrul ?n trei schimburi pentru a diminua influen?a cheltuielilor fixe asupra produsului ?i profitabilit??ii societ??ii. Se vor organiza ?nc? dou? schimburi de lucru ceea ce va permite angajarea unui num?r de 30 noi salariați peste num?rul actual.

Ca obiective pe termen mediu ?i lung, ROMANO-TUB ??i propune diversificarea produc?iei prin introducerea ?n fabrica?ie a unor noi produse cu valoare de ?ntrebuin?are ridicat? cum sunt: cisternele pentru transport ?i depozitare, fose septice ?i a ?evilor industriale care lucreaz? ?n condi?ii speciale de agresivitate chimic? ?i mecanic?.
Pentru fabrica?ia ?evilor din poliester armat cu fibr? de sticl?, ROMANO-TUB folose?te cele mai avansate tehnologii ?i echipamente cunoscute pe plan mondial, preluate din SUA, cu scopul declarat de a ?mbun?t??i semnificativ calitatea ?evilor comercializate.

Prin punerea ?n funcțiune a fabricii ROMANO-TUB, pia?a de ?evi din Romania va beneficia at?t de produse net superioare calitativ celor comercializate ?n prezent, c?t ?i de o reducere a pre?urilor de vanzare ca urmare a diminu?rii costurilor de transport.

CONTACTEAZA RAPID FURNIZORUL

Nume
Tel.:
E-mail:

Mesaj:


Introduceti textul    cod validare    aici   
Program de gestiune


Konstruct     Expo Medical     Expert turist