HOME  •  PRODUSE  •  FIRME  •  INSCRIERE  • 
LOGIN  User: Pass:  
 

     ALITERRAKVA


Homepage aliterrakvaDespre aliterrakvaServicii ale aliterrakva Anunturi ale aliterrakva Poze ale aliterrakva Video ale aliterrakva Harta aliterrakvaDescrierea ALITERRAKVA


Firma noastr? s-a ?nfiin?at ?n anul 1991 av?nd ca domeniu de activitate, construirea obiectivelor industriale precum ?i executarea de lucr?ri pentru institu?iile publice.
?n anul 1997 ?ncepe proiectarea ?i realizarea lucr?rilor legate de tehnologia de executare a bazinelor particulare ?i sportive, ?mbin?nd cerin?ele tehnice de la obiectivele industriale, cu exigen?ele estetice ?i calitative utilizate ?n construc?ia villelor ?i institu?iilor publice. Realiz?rile tehnologice au si estetice au atras de la sine ?i necesitatea amenaj?rii de gr?dini ?i alte realiz?ri ?n domeniile legate de acestea, form?nd un totunitar spatiu wellness.

Preg?tit? pentru deservirea unei arii extinse de sarcini, firma a ap?rut pe pia?? ?n anul 1998 sub numele Aliterrakva kft.

Managementul tehnic este asigurat de ingineri constructori, ingineri mecanici, arhitec?i ?i ingineri horticultori. Conducerea direct? la locul de munc? este asigurat?, ?n func?ie de gradul de dificultate a lucr?rii, de speciali?ti cu studii medii sau superioare.

Specializat? ?n executarea piscinelor ?i bazinelor de ?not din beton armat monolit, cu suprafa?a apei ?ntins? preaplin,overflow sau luciu de ap? sau scufundat?, firma noastr? nu aplic? alte tehnologii de executare, doar la cererea clientului ?i numai ?n cazul ?n care le poate realiza la un nivel calitativ ridicat.

?n anul 2001, datorit? deselor contact?ri din partea a numeroase persoane fizice ?i juridice din Rom?nia, am hot?r?t extinderea firmei ?i pe teritoriul Rom?niei prin ?nfiin?area ?n municipiul Satu Mare a unei firme cu acela?i nume: sc.Aliterrakva srl.

?ncepand cu acest moment firma cunoa?te o dezvoltare sigur? pe pia?a piscinelor de calitate din Rom?nia ajung?nd ?n anul ?n curs la nivelul ?n care implicarea ?n proiecte mari ?i Aquaparcuri s? ?nsemne, din punct de vedere calitativ ?i tehnic, implicit contactul cu speciali?tii ?i tehnicienii Aliterrakva.

Totodat? din anul 2008 ia amploare ?i se dezvolt? departamentul de comer? ?i logistica ?n direct? colaborare cu numero?i parteneri consacra?i pe firmamentul pietei mondiale a piscinelor ?i wellnessului. Aceast? dezvoltare a fost necesar? pentru ?ntrajutorarea colegilor ?i partenerilor prezen?i pe pia?a rom?neasc? care nu au leg?turi directe cu ace?ti parteneri str?ini vezi meniul Comert si parteneriate .

CONTACTEAZA RAPID FURNIZORUL

Nume
Tel.:
E-mail:

Mesaj:


Introduceti textul    cod validare    aici   
Program de gestiune


Konstruct     Expo Medical     Expert turist